Oppussingsplan

Oppussingsplan

Hvor skal man starte? Jeg kan hjelpe deg med å sette opp en oppussingsplan!

Det er mye å tenke på når man skal pusse opp, hvor begynner du?

Først er det spørsmål om hva rommene skal brukes til, rom som ikke fungerer er et irritasjonsmoment. Du tar for deg hele boligen først, og deretter rom for rom og tenker hva det er du ønsker. Så kan du ta utgangspunkt i det dere allerede har av møbler og interiør for å bygge på dette i stil og farger. Da skapes det helhet i boligen din.

Når du har oversikt over hva dere ønsker kan du be om anbud fra håndverkere. Det er ikke bare pris som gjelder ved første vurdering, men også hvordan firmaet responderer på dine planer, hvor løsningsorienterte de er og fleksible på å vurdere valg av materialer og fremdrift, og at dere har en felles forståelse. Dette skal stemme.

Under oppussings prosessen er det best å legge en logistikk, hva gjøres først og hvordan fremdriften skal gå. Det er ønskelig at det blir effektivt og minst mulig utsettelser, tid er penger også her. Det er fint å sjekke hvem som skal ha ansvar for kommunikasjon mellom de ulike håndverkerne til enhver tid, slik at det ikke blir unødvendig ventetid. Alt av materialvalg er best å ha gjort før oppstart, og avklar leveringstider slik at du unngår overraskelser. Når du først har håndverkere i hus så tenk på alt av småjobber som du også trenger hjelp til, for når de allerede er der blir disse tingene lett fikset. Under vegs bør du være på daglig inspeksjon og sjekke at alle detaljer stemmer, dersom arbeidene er ferdigstillet og du ser at noe ikke er slik du tenkte deg kan dette lett bli kostbart. Alt av endringer gjør at ting blir dyrere, og dette er nok en av grunnene til at folk stort sett sier at det kostet mer enn planlagt. Det viser seg at å bruke litt tid på interiørveiledning spares inn på oppussings budsjettet.

Oppussingen er ferdig og så kommer møbleringsplanen! Det er først når man møblerer rommet at man ser om det fungerer slik det skal. Deretter går du til anskaffelser og innkjøp. Slik kan du unngå feilkjøp og treffe godt på løsningene du kjøper.

Vi kan gi deg veiledning og finne frem til det miljøet du ønsker deg, om det er Slettvoll ideer som trigger deg eller Ikea så spiller vi på hele registeret. Vi får gode leverandør rabatter som kommer deg tilgode. Sammen kan vi finne løsninger for boligen din.

Ring oss i dag! Ditt boligprosjekt trenger planlegging.